Bạn cần hỗ trợ?

SX - HACKGAME.VN

Menu china khó chơi khá bá ko dành cho gà

1
ngày = 25,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

KHÓ CHƠI HƠN CÁC LOẠI KHÁC VÌ TOÀN TIẾNG CHINA KO DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI GÀ LƯỜI TÌM HIỂU NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THUÊ BÙ LẠI NÓ LẠI RẤT BÁ

UPDATE SX 17-11

LƯU Ý:   KO ĐƯỢC ĐỔI MÁY