Bạn cần hỗ trợ?

QQ SHARP - HACKGAME.VN

An toàn cao menu tiếng anh combo né mượt

6
giờ = 35,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
1
ngày = 70,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

    1. AUTOLOGIN TẠO VÀ KICK HOẠT KEY SẴN CHỈ ĐIỀN KEY 
    2. ĐƯỢC ĐỔI MÁY LẦN 1 FREE LẦN 2 TRỪ NHIỀU TIME NÊN HẠN CHẾ VIỆC ĐỔI MÁY
    3. NẾU ĐĂNG NHẬP LẦN 2 AUTO KHÔNG TỰ CHẠY THÌ CÁC BẠN ĐIỀN TAY 10 KÝ TỰ ĐẦU CỦA KEY VÀO Ô NICK PASS 
    4. BẢO TRÌ NẾU NHÀ PHÁT HÀNH CÓ ĐỀN BÙ TIME THÌ SẼ ĐƯỢC MÀ K CÓ ĐỀN BÙ THÌ SẼ K CÓ