Bạn cần hỗ trợ?

HG&SHINOBI - HACKGAME.VN

Hỗ trợ LD play và Game loop full chức năng

3
giờ = 7,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
7
giờ = 12,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ
1
ngày = 25,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

UPDATE HG 0.19 04-08 HỖ TRỢ GIẢ LẬP LD VÀ LOOP 

KEY HG CHƠI ĐƯỢC THÊM CẢ HACK SHINOBI KICK XEM

LD PLAYER CHƠI AN TOÀN HƠN GAME LOOP

DOWNLOAD GIẢ LẬP LD

DOWNGAME PUBG VNG 

XEM HƯỚNG DẪN CÀI NÚT LD