Bạn cần hỗ trợ?

HANBOT - HACKGAME.VN

An toàn thấp bù lại combo và né skill bá

1
ngày = 50,000đ
ĐĂNG NHẬP ĐỂ THUÊ

HƯỚNG DẪN CHÉP SCRIPTS DOWNLOAD

UPDATE 10.1-09/01

HotKey
Tắt Vòng: F7
Bật/Tắt Né: M
Trừng Phạt: S
Reload Script: F9
Bật/Tắt Menu F1
Farm: V
Las hit: X
Bật Tắt Farm Skill: A

TOOL HANBOT COMBO SKILL VÀ NÉ SKILL KHÁ BÁ NHƯNG LẠI  KÉM AN TOÀN NÊN CHƠI NICK RÁC THÔI NHÉ 

LƯU Ý KHI CHƠI : ĐƯỢC ĐỔI MÁY 1 LẦN FREE, SAU 12H KICK HOẠT KEY MỚI ĐƯỢC ĐỔI MÁY 1 LẦN TIẾP THEO