Bạn cần hỗ trợ?

GOE - HACKGAME.VN

An toàn cao menu tiếng việt full tướng

LOẠI HACK NÀY ĐANG BẢO TRÌ. ADMIN ĐÃ KHÓA CHỨC NĂNG THUÊ KEY

UPDATE GOE 10.9 12H 29-04

THUÊ KEY GOE DÙNG ĐƯỢC CẢ RIOT2

ĐỔI MÁY, ĐỔI SANG RIOT2 CHỜ 15P NHÉ CÁC BẠN

F6 tắt hết vòng hợp chơi net 

K: bật tắt né skill evade on là đang bật off là tắt

Giữ nút Space : Combo skill

Giữ nút V C HOẶC X: FAM LASHIT HARASS