Bạn cần hỗ trợ?

FENDI - HACKGAME.VN

Tiếng Anh, full công nghệ: giá chat hơn các loại khác dễ kick magic hơn

LOẠI HACK NÀY ĐANG BẢO TRÌ. ADMIN ĐÃ KHÓA CHỨC NĂNG THUÊ KEY

UPDATE FENDI 24-03

Chỉ hoạt động máy nhà

LƯU Ý PHIÊN BẢN fendi MỚI : Ko vô game trước để giả lập loop bấm Open game trên bảng fendi nó tự vô game  hiện bảng thông báo màu trắng ko bấm ok rồi vô game nó hỏi đổi cấu hình bấm ok game khởi động lại vô sảnh chờ bấm injec