Bạn cần hỗ trợ?

CHUYỂN KHOẢN

HÌNH THỨC NÀY NHẬN 100% (PHÍ KHÁCH CHỊU)

++ CHUYỂN KHOẢN Vietcombank (nạp nhanh 24/7 nhớ ghi chú đúng cú pháp, khuyến khích nạp bank này)
CHỦ TÀI KHOẢN: ĐẶNG VIỆT CƯỜNG
STK: 0031000194404
CHI NHÁNH: TÔ HIỆU/LÊ CHÂN/HẢI PHÒNG
(GHI CHÚ: HG ID CỦA BẠN)

++ CHUYỂN KHOẢN VIETINBANK (nạp nhanh 24/7 nếu nạp từ 30k trở lên, nhớ ghi chú đúng cú pháp)
CHỦ TÀI KHOẢN: ĐẶNG VIỆT CƯỜNG
STK: 100868399430
CHI NHÁNH: PHẠM MINH ĐỨC/NGÔ QUYỀN/HẢI PHÒNG
(GHI CHÚ: HG ID CỦA BẠN)

++ CHUYỂN KHOẢN AGRIBANK (nạp nhanh 24/7 nếu nạp từ 15k trở lên, nhớ ghi chú đúng cú pháp)
CHỦ TÀI KHOẢN: ĐẶNG VIỆT CƯỜNG
STK: 2125205042848
CHI NHÁNH: TRẦN PHÚ/NGÔ QUYỀN/HẢI PHÒNG
(GHI CHÚ: HG ID CỦA BẠN)

++ CHUYỂN KHOẢN BIDV BANK (nạp nhanh 24/7 nếu nạp từ 30k trở lên, nhớ ghi chú đúng cú pháp)
CHỦ TÀI KHOẢN : ĐẶNG VIỆT CƯỜNG
STK: 32110000988080
CHI NHÁNH: TRẦN PHÚ/NGÔ QUYỀN/HẢI PHÒNG
(GHI CHÚ: HG ID CỦA BẠN)

++ CHUYỂN KHOẢN TECHCOMBANK
CHỦ TÀI KHOẢN: ĐẶNG VIỆT CƯỜNG
STK: 19034138207016
CHI NHÁNH: HẢI PHÒNG
(GHI CHÚ: HG ID CỦA BẠN)
TK 0934268267 ĐẶNG VIỆT CƯỜNG
(GHI CHÚ: HG ID CỦA BẠN)

STK 0934268267 HOẶC 9704229263304383 ĐẶNG VIỆT CƯỜNG
(GHI CHÚ: HG ID CỦA BẠN)